Vítězslav Nedbal

Odbor bytový

Oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor


pověřen vedením oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor

telefon: +420 542 526 288
e-mail: vitezslav.nedbal@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy