Vítězslav Nedbal

Kancelář tajemníka

Oddělení provozní


referent správy majetku - pronájmy klubů a sálů

telefon: +420 542 526 264
e-mail: vitezslav.nedbal@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy