Bc. Viera Bylinská

Odbor sociální a zdravotní

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


pověřena vedením oddělení sociálně-právní ochrany dětí

telefon: +420 542 526 203
e-mail: viera.bylinska@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy