Bc. Viera Bylinská

Odbor sociální a zdravotní


zástupkyně vedoucí odboru pro oblast SPOD

telefon: +420 542 526 203
e-mail: viera.bylinska@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy