Bc. Veronika Žilková

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor


vedoucí oddělení nájmu bytů a nebytových prostor

telefon: +420 542 526 297
e-mail: veronika.zilkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy