Bc. Veronika Musilová

Odbor matrika

Oddělení matrika


matrikářka - administrativní pracovnice oddělení matrika

telefon: +420 542 526 236
e-mail: veronika.musilova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy