Vendula Poliánová

Odbor matrika

Oddělení matrika


matrikářka - narození

telefon: +420 542 526 248
e-mail: vendula.polianova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy