Vendula Poliánová

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka-narození, porodnice FN Brno, Obilní trh

telefon: +420 542 526 520
e-mail: vendula.polianova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy