Tomáš Sus

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy bytových domů


referent oddělení správy bytových domů

telefon: +420 542 526 280
e-mail: tomas.sus@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy