Sylvie Urbánková

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka-narození, porodnice FN Brno, Obilní trh

telefon: +420 542 526 521
e-mail: sylvie.urbankova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy