Světlana Weiss

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor


referentka - prodlužování nájemních smluv

telefon: +420 542 526 299
e-mail: svetlana.weiss@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy