Světlana Weiss

Samospráva

Sekretariát 1. místostarostky – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí


sekretariát 1. místostarostky – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí

telefon: +420 542 526 311
e-mail: svetlana.weiss@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Samospráva

Sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed – oblast občanských záležitostí a matriky


sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed – oblast občanských záležitostí a matriky

telefon: +420 542 526 311
e-mail: svetlana.weiss@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Kancelář tajemníka


sekretariát 1. místostarostky – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí, sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed – oblast občanských záležitostí a matriky

telefon: +420 542 526 311
e-mail: svetlana.weiss@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy