Ing. Štefánia Repková

Kancelář tajemníka

Oddělení provozní


referentka

telefon: +420 542 526 264
e-mail: stefania.repkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy