Ing. Štefánia Repková

Odbor právní a organizační

Oddělení právní


referentka

e-mail: stefania.repkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy