Bc. Simona Bazalová

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 228
e-mail: simona.bazalova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy