Silvie Vaníčková, DiS.

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 218
e-mail: silvie.vanickova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy