Silvie Licková

Odbor dopravy


zvláštní užívání komunikace: stavební zábory, výkopy, uložení inženýrských sítí, uzavírky

telefon: +420 542 526 169
e-mail: silvie.lickova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy