Šarlota Karasová

Odbor bytový

Oddělení nájmu nebytových prostor


referentka oddělení nájmu nebytových prostor

telefon: +420 542 526 292
e-mail: sarlota.karasova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy