Ing. Šárka Vodáková

Kancelář tajemníka


referentka

telefon: +420 542 526 385
e-mail: sarka.vodakova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy