Romana Brzobohatá

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy budov


referentka investic

telefon: +420 542 526 284
e-mail: romana.brzobohata@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy