Lic. Roman Viktorin

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy budov


vedoucí oddělení správy budov

telefon: +420 542 526 285
e-mail: roman.viktorin@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy