Ing. Roman Sehnal

Odbor dopravy


správa veřejně přístupných účelových komunikací, vyjádření ke stavbám v případě dotčení účelových komunikací

telefon: +420 542 526 184
e-mail: roman.sehnal@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy