Ing. Roman Píška

Odbor právní a organizační

Oddělení přestupkové


referent přestupkového oddělení

telefon: +420 542 526 252
e-mail: roman.piska@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy