Mgr. Renata Štrbáková

Samospráva

sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – předseda finančního výboru


sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – předseda finančního výboru

telefon: +420 542 526 133
e-mail: renata.strbakova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Odbor ekonomický

Oddělení financování rozpočtu


finanční referentka – administrátorka dotací

telefon: +420 542 526 133
e-mail: renata.strbakova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy