Ing. Renata Čadová

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy bytových domů


referentka oddělení správy bytových domů

telefon: +420 542 526 280
e-mail: renata.cadova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy