Radomíra Kovářová

Odbor ekonomický

Oddělení účtárna


samostatná účetní

telefon: +420 542 526 137
e-mail: radomira.kovarova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy