Bc. Radmila Čečatková

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 130
e-mail: radmila.cecatkova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy