Radka Šumberová, DiS.

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů


referentka oddělení nájmu bytů

telefon: +420 542 526 276
e-mail: radka.sumberova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy