Ing. Radka Pazourková

Odbor životního prostředí

Oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství


referentka záborů zeleně a odpadového hospodářství

telefon: +420 542 526 163
e-mail: radka.pazourkova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy