Petra Zavadilíková, DiS.

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - narození

telefon: +420 775 863 872
e-mail: petra.zavadilikova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy