Bc. Petra Vaňurová

Kancelář tajemníka


kancelář tajemníka

telefon: +420 542 526 313
e-mail: tajemnik.sekretariat@brno-stred.cz
e-mail: petra.vanurova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy