Ing. Petra Mifková

Odbor ekonomický

Oddělení účtárna


vedoucí oddělení účtárny

telefon: +420 542 526 142
e-mail: petra.mifkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy