Petra Kafková

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů


referentka - změny nájemních smluv

telefon: +420 542 526 293
e-mail: petra.kafkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy