Ing. Petra Hrazdírová

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy bytových domů


referentka majetkové správy

telefon: +420 542 526 262
e-mail: petra.hrazdirova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy