Petra Harwotová

Odbor právní a organizační

Oddělení právní


referentka – agenda shromáždění a veřejnosti přístupných akcí

telefon: +420 542 526 371
e-mail: petra.harwotova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy