Petra Hanáková

Matriční úřad

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - narození

telefon: +420 542 526 536
e-mail: petra.hanakova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy