Petra Hanáková

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - narození

telefon: +420 770 122 586
e-mail: petra.hanakova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy