Petra Dvořáková

Odbor bytový

Oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor


referentka

telefon: +420 542 526 127
e-mail: petra.dvorakova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy