Petra Adámková

Matriční úřad

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 542 526 544
e-mail: petra.adamkova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy