Petra Adámková

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 775 863 082
e-mail: petra.adamkova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy