Bc. Petr Štika, MBA, LL.M.

Kancelář tajemníka


tajemník úřadu

telefon: +420 542 526 303
telefon: +420 602 100 081
e-mail: tajemnik@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy