Petr Mazálek

Odbor životního prostředí

Oddělení čistoty komunikací


referent čistoty komunikací a městského mobiliáře (odpadkové koše a lavičky)

telefon: +420 542 526 159
e-mail: petr.mazalek@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy