Petr Krejčiřík

Odbor bytový

Oddělení kontroly užívání bytů a nebytových prostor


referent

telefon: +420 542 526 128
e-mail: petr.krejcirik@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy