Bc. Pavlína Šlimarová, DiS.

Odbor sociální a zdravotní

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


pověřena vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí III.

telefon: +420 542 526 226
e-mail: pavlina.slimarova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy