Pavlína Mikulková

Matriční úřad

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - narození

telefon: +420 542 526 533
e-mail: pavlina.mikulkova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy