Ing. Pavla Urbánková

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy bytových domů


referentka

telefon: +420 542 526 122
e-mail: pavla.urbankova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy