Pavla Putnová

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - úmrtí

telefon: +420 542 526 524
e-mail: pavla.putnova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy