Pavla Putnová

Odbor matrika

Oddělení matrika


matrikářka - úmrtí

telefon: +420 542 526 245
e-mail: pavla.putnova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy