Ing. Pavel Studeník

Samospráva

Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní


uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní

telefon: +420 542 526 325
e-mail: studenik@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy