Ing. Pavel Bylinský

Odbor životního prostředí

Oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství


referent ochrany zvířat

telefon: +420 542 526 158
e-mail: pavel.bylinsky@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy