Olga Šišáková, DiS.

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 777 410 052
e-mail: olga.sisakova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy