Olga Šišáková, DiS.

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


administrativní pracovnice zvláštní matriky

e-mail: olga.sisakova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy