Olga Plchová

Kancelář tajemníka

Oddělení Miniúřad


pracovnice Miniúřadu, zajišťuje vystavení povolení k vjezdu na Kraví horu

telefon: +420 542 526 378
e-mail: olga.plchova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy