Olga Plchová

Kancelář tajemníka


pracovnice Miniúřadu

telefon: +420 542 526 378
e-mail: olga.plchova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy