Olga Kučerová

Samospráva

Sekretariát 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky


sekretariát 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky

telefon: +420 542 526 321
e-mail: olga.kucerova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Samospráva

Sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní


sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní

telefon: +420 542 526 321
e-mail: olga.kucerova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Kancelář tajemníka


sekretariát 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky, sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – oblast sociální a zdravotní

telefon: +420 542 526 321
e-mail: olga.kucerova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy