Olga Kučerová

Samospráva

Kancelář 2. místostarostky – školství, matrika


sekretariát 2. místostarostky JUDr. Michaely Dumbrovské – školství, matrika

telefon: +420 542 526 311
e-mail: olga.kucerova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Samospráva

Kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – věci sociální a zdravotní


sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed Mgr. Martina Vrubela, Ph.D. – věci sociální a zdravotní

telefon: +420 542 526 311
e-mail: olga.kucerova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Kancelář tajemníka


sekretariát 2. místostarostky – školství, matrika, sekretariát uvolněné členky ZMČ Brno-střed – věci sociální a zdravotní

telefon: +420 542 526 311
e-mail: olga.kucerova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy