Bc. Nikola Šnajdrová, DiS.

Odbor sociální a zdravotní


právnička odboru sociálního a zdravotního

telefon: +420 542 526 202
e-mail: nikola.snajdrova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy