Bc. Nikola Šnajdrová, DiS.

Odbor právní a organizační

Oddělení přestupkové


právnička přestupkového oddělení

telefon: +420 542 526 255
e-mail: nikola.snajdrova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy