Naďa Klusáková

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 542 526 518
e-mail: nada.klusakova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy