Monika Šmerdová

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka-narození, porodnice Nemocnice Milosrdných bratří

telefon: +420 542 526 514
e-mail: monika.smerdova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy