Bc. Monika Orság

Odbor právní a organizační

Oddělení přestupkové


referentka přestupkového oddělení

telefon: +420 542 526 259
e-mail: monika.orsag@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy