Miroslava Válková

Odbor právní a organizační

Oddělení právní


referentka – organizační zajištění Rady a Zastupitelstva MČ Brno-střed

telefon: +420 542 526 370
e-mail: miroslava.valkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy